ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΥΘΥΝΗ
Ο Φάνης Μούρτος θα προσφέρει φωτογραφικά σεμινάρια όπως περιγράφεται στον ιστότοπο https://fanismourtos.gr/workshops τα οποία θα υλοποιούνται σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία με τα οποία έχει υπογράψει συμφωνία.
Το εκάστοτε ξενοδοχείο, ή άλλοι πάροχοι υπηρεσιών που συνδέονται με αυτά τα σεμινάρια όπως πχ οδηγοί μικρών λεωφορείων ("άλλοι πάροχοι") είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών τους.
Ο Φάνης Μούρτος και το συνεργαζόμενο ξενοδοχείο δεν φέρουν ευθύνη για
(Α) οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ιδιοκτησίας ή τραυματισμό ή θάνατο προσώπων που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε άλλου χωρίς να περιορίζεται σε οποιοδήποτε ελάττωμα σε οποιοδήποτε όχημα που λειτουργεί ή παρέχεται από άλλο πάροχο.
και
(Β) οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία λόγω καθυστέρησης, ακύρωσης ή διαταραχής με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλείται από νόμους, κανονισμούς, πράξεις ή παραλείψεις, απαιτήσεις, παραγγελίες ή παρεμβάσεις οποιασδήποτε κυβέρνησης ή οποιασδήποτε υποδιαίρεσης ή αντιπροσώπου αυτής ή πράξεις της φύσης, απεργίες, πυρκαγιές, πλημμύρες, πόλεμος, εξέγερση, τρομοκρατία, εξέγερση, ασθένεια, καραντίνα, επιδημίες, κλοπή ή οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός του ελέγχου τους. Ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε αξίωση κατά του Φάνη Μούρτου για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.
Με την εγγραφή στα σεμινάρια, ο συμμετέχων πιστοποιεί ότι δεν έχει ψυχική, σωματική ή άλλη πάθηση ή αναπηρία που θα δημιουργούσε κίνδυνο για τον ίδιο ή άλλους συμμετέχοντες· και είναι ενήμερος για τυχόν σχετικούς κινδύνους που δημιουργούνται από τοποθεσίες, δραστηριότητες και τον καιρό ·  ότι συμφωνούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες των εκπαιδευτών, ιδίως σε θέματα προσωπικής και ομαδικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά της σημασίας της ενυδάτωσης, της ανάγκης για θρεπτικά σνακ, το υψόμετρο, την εξάντληση, την αντηλιακή προστασία, την ασφάλεια των οχημάτων, το σεβασμό προς τους άλλους, κλπ. Ο Φάνης Μούρτος και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να αποδεχθούν ή να απορρίψουν τη συμμετοχή σε ένα σεμινάριο ή σε μια ξεχωριστή δραστηριότητα. Επίσης διατηρούν το δικαίωμα, χωρίς ποινή, να κάνουν αλλαγές στο δημοσιευμένο πρόγραμμα όποτε, κατά την κρίση τους, οι συνθήκες δικαιολογούν ή το κρίνουν απαραίτητο για την άνεση, την ευκολία ή την ασφάλεια των συμμετεχόντων.
Οι αποσκευές και τα προσωπικά αντικείμενα αποτελούν πάντοτε την αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Βάση Τιμών: Όλες οι τιμές βασίζονται σε ένα άτομο που διανυκτερεύει σε ένα μονόκλινο δωμάτιο σε ομάδα 6-10 ατόμων. Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ € . Οι τιμές βασίζονται σε τρέχοντα τιμολόγια και υπόκεινται σε αλλαγές λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Παρόλο που θα κάνουμε ό, τι είναι δυνατό για να διατηρήσουμε τις τιμές που αναφέρονται, εάν χρειαστεί να χρεώσουμε μια επιπλέον επιβάρυνση, διατηρούμε το δικαίωμα να το πράξουμε και ο συμμετέχων θα ειδοποιηθεί κατά την τελική τιμολόγηση. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να ακυρώσουμε το σεμινάριο αν η συμμετοχή δεν είναι εντός των ελάχιστων προδιαγραφών μας.
Επιλεξιμότητα: Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια πρέπει να είναι 18 ετών και άνω. Ένας γονέας ή κηδεμόνας για ολόκληρο το ταξίδι πρέπει να συνοδεύει άτομα κάτω των 18 ετών.
Περιλαμβάνονται στο κόστος: Διδακτικές ώρες του σεμιναρίου, διαμονή και γεύματα, είσοδος σε χώρους και ενδεχόμενη μεταφορά σε μια δραστηριότητα όπως αναφέρεται στο εκάστοτε πρόγραμμα του ιστότοπου.
Δεν συμπεριλαμβάνονται: Μετάβαση προς και από τον προορισμό που βρίσκεται το ξενοδοχείο. Επιπλέον ξενοδοχειακές υπηρεσίες πέρα από αυτές που αναφέρονται στην παραπάνω ενότητα.
Διαμονή: Επιλέγουμε μοναδικά ξενοδοχεία, τα οποία προσφέρουν πολιτιστικά, ιστορικά και / ή αυθεντικά χαρακτηριστικά. Το πρωινό συμπεριλαμβάνεται μόνο αν περιλαμβάνεται στις τιμές των δωματίων μας.
Διαθεσιμότητα Δίκλινου δωματίου:  ένας συμμετέχων στο σεμινάριο μπορεί να επιλέξει να κάνει κράτηση σε δίκλινο δωμάτιο και να μείνει με άλλον έναν πελάτη που θα συμμετέχει και αυτός στο σεμινάριο ή με κάποιον πελάτη που δεν θα συμμετέχει στο σεμινάριο. Οι τιμές θα διαμορφώνονται ανάλογα.
Προσφορές πρώιμης άφιξης και αργής αναχώρησης: Αν στην τιμή του δωματίου έχει υπολογιστεί το κόστος πρόωρης άφιξης ή και καθυστερημένης αναχώρησης τότε θα αναφέρεται στον ιστότοπό μας. Αν δεν περιλαμβάνεται, μπορείτε να ζητήσετε από το ξενοδοχείο σχετική προσφορά.
Πληρωμές, Ακυρώσεις και Επιστροφές: Για την κράτηση θέσης σε σεμινάριο απαιτείται τραπεζική κατάθεση 400€ ανά άτομο ως προκαταβολή. Η τελική πληρωμή εξοφλείται το αργότερο πριν την αναχώρηση σας από το ξενοδοχείο. Η προκαταβολή 400€ ανά άτομο ΔΕΝ επιστρέφεται (θεωρείται ως διοικητικό τέλος) .
Αν αφήσετε ένα σεμινάριο σε εξέλιξη, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα οδηγήσει σε επιστροφή χρημάτων και δεν θα γίνουν επιστροφές χρημάτων για τυχόν αχρησιμοποίητα τμήματα του σεμιναρίου και των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.
Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε σεμινάριο εξαιτίας ανεπαρκούς εγγραφής που καθιστά το σεμινάριο οικονομικά ανέφικτο να λειτουργήσει ή λόγω καλής πίστης ανησυχιών σε σχέση με την ασφάλεια, την υγεία ή την ευημερία των συμμετεχόντων. Εάν ένα σεμινάριο ακυρωθεί πριν την έναρξή του, θα σας παράσχουμε πλήρη επιστροφή χρημάτων. Εάν ακυρώσουμε το ταξίδι σε εξέλιξη, θα λάβετε μια αναλογική επιστροφή ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που δεν ολοκληρώθηκαν. Όλες οι επιστροφές θα υποβληθούν σε επεξεργασία εντός 10-20 εργάσιμων ημερών.
Καιρός: Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να αναπρογραμματίσουμε ένα σεμινάριο μέχρι την τελευταία στιγμή, εξαιτίας κακών καιρικών συνθηκών, ασφάλειας ή άλλων ανεξέλεγκτων περιστάσεων. Για τις ημερήσιες φωτογραφικές εκδρομές θα προσπαθήσουμε να επαναπρογραμματίσουμε ή να προσαρμόσουμε σε έναν πιο προσβάσιμο.
Φωτογράφος / Εισηγητής σεμιναρίου: Τα προγράμματα που παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα υπόκεινται σε τροποποίηση και αλλαγή από τον Φάνη Μούρτο. Θα καταβληθεί κάθε εύλογη προσπάθεια για τη λειτουργία των προγραμμάτων όπως έχει προγραμματιστεί, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν αλλοιώσεις μετά την αποστολή των τελικών προγραμμάτων. Ο εισηγητής του σεμιναρίου θα κάνει κάθε προσπάθεια να προσφέρει φωτογραφικές ευκαιρίες με το καλύτερο δυνατό φως, αλλά αυτό συχνά διακυβεύεται από ημερήσιες διαδρομές και χρονοδιαγράμματα ταξιδιού. Δεδομένου ότι το καλύτερο φως είναι λίγο μετά την ανατολή και λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, όταν ο ήλιος είναι χαμηλός, είναι αδύνατο να επισκεφθείτε όλες τις τοποθεσίες κατά τη διάρκεια αυτών των περιορισμένων ωρών. Ο εισηγητής θα κάνει κάθε προσπάθεια να διδάξει στις καλύτερες συνθήκες. Είναι σημαντικό να έρθετε με μια λειτουργική γνώση των ρυθμίσεων των φωτογραφικών μηχανών σας. Οι οδηγίες πραγματοποιούνται επί τόπου χρησιμοποιώντας τεχνικές walk-n-talk. Μη διστάσετε να κάνετε ερωτήσεις και να αναζητήσετε τον εισηγητή σας όταν χρειάζεστε βοήθεια.
Απαιτήσεις υγείας: Πρέπει να είστε σε καλή σωματική και ψυχική υγεία. Πρέπει να είστε σε θέση να διατηρήσετε το ρυθμό της ομάδας καθ 'όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου. Κάθε φυσική κατάσταση, διατροφή ή θεραπεία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αναφέρεται γραπτώς κατά την εγγραφή σας. Η αδυναμία συμμετοχής σε καθημερινές δραστηριότητες λόγω φυσικής ή ψυχικής υγείας δεν θα οδηγήσει σε επιστροφή χρημάτων. Για ειδικές διαιτητικές απαιτήσεις, κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μεταφέρουμε αυτές τις πληροφορίες στα εστιατόρια και τα καταστήματα τροφίμων, αλλά η επικοινωνία αυτών των απαιτήσεων με τα εστιατόρια και τα καταστήματα τροφίμων είναι τελικά η δική σας ευθύνη.
Φωτογραφία: Διατηρούμε το δικαίωμα να φωτογραφίζουμε ή να βγάζουμε βίντεο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε σεμιναρίου ή μέρους αυτού και να χρησιμοποιούμε τις φωτογραφίες, τα βίντεο ή τις καταγραφές που προκύπτουν για διαφημιστική ή εμπορική χρήση. Κάνοντας μια κράτηση στα σεμινάρια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν να επιτρέψουν τη χρήση του ανωτέρω υλικού από τον Φάνη Μούρτο, χωρίς αποζημίωση στον συμμετέχοντα . Εάν ο συμμετέχων προτιμά να μην χρησιμοποιηθεί το υλικό, πρέπει να μας ειδοποιήσει εγγράφως πριν από την αναχώρηση. Ο συμμετέχων χορηγεί στον Φάνη Μούρτο μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, αμετάκλητη άδεια χρήσης που παρέχεται σε οποιοδήποτε μέσο για τον ακόλουθο περιορισμένο σκοπό: την προώθηση των προγραμμάτων σεμιναρίων. Τα πνευματικά δικαιώματα σε όλες τις φωτογραφίες, βίντεο και συναφή υλικά που δημιουργούνται από τον συμμετέχοντα ("υλικά σεμιναρίου") ανήκουν στον συμμετέχοντα.
Ανωτέρα Βία: Ο Φάνης Μούρτος δεν θα ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή ή ακύρωση σεμιναρίων λόγω «ανωτέρας βίας». Ως «ανωτέρα βία» νοείται μια κατάσταση πέραν του εύλογου ελέγχου του διοργανωτή και περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, πόλεμο ή απειλή πολέμου, ταραχών, εμφύλιων συγκρούσεων, τρομοκρατικών ενεργειών, βιομηχανικών διαφορών, ασθενειών, βιομηχανικών ή πυρηνικών καταστροφών, δυσμενών καιρικών συνθηκών, πυρκαγιά και απεργίες.
Επίλυση διαφορών: Εάν ο συμμετέχων έχει ένα παράπονο, θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει τον εισηγητή του σεμιναρίου ενώ βρίσκεται σε κάποια δραστηριότητα, έτσι ώστε να μπορεί να προσπαθήσει να διορθώσει το θέμα. Εάν ο συμμετέχων είναι ακόμα δυσαρεστημένος, θα πρέπει να υποβάλει το παράπονό του γραπτώς στον Φάνη Μούρτο εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση του σεμιναρίου. Οποιαδήποτε διαμάχη ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία, τον ιστότοπο, τα φυλλάδια ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικά με αυτήν αυτό το σεμινάριο ή την παράλειψή της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιουδήποτε ισχυρισμού σχετικά με ασθένεια, τραυματισμό ή θάνατο, υπόκειται στους ακόλουθους όρους: 1) η διαφορά θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και τα ελληνικά δικαστήρια στην Αθήνα, 2) το μέγιστο ποσό ανάκτησης στο οποίο ένας συμμετέχων θα δικαιούται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες θα είναι το δημοσιευμένο κόστος του σεμιναρίου του συμμετέχοντα με τον Φάνη Μούρτο. Αυτή η συμφωνία διαιτησίας δεν αναστέλλει ή τροποποιεί οποιαδήποτε αποδέσμευση υποχρέωσης που συμφωνείται από τον συμμετέχοντα.
Άλλοι: Άλλοι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να ισχύουν για ορισμένα σεμινάρια και θα σας παρασχεθούν ηλεκτρονικά μηνύματα ή ταχυδρομικές αποστολές πριν από το ταξίδι. Με την εγγραφή του σε ένα σεμινάριο, ο συμμετέχων συμφωνεί με τη δήλωση ευθύνης και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
Back to Top