ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Φάνης Μούρτος ("εμάς", "εμείς" ή "μας") λειτουργεί τον ιστότοπο  https://fanismourtos.gr και την σελίδα στο Facebook https://www.facebook.com/fstoppluswine (η "Υπηρεσία").
Αυτή η σελίδα σάς ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας και τις επιλογές που έχετε συσχετίσει με αυτά τα δεδομένα.
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την παροχή και τη βελτίωση της Υπηρεσίας. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με αυτήν την πολιτική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν τις ίδιες έννοιες με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, προσβάσιμοι από το https://fanismourtos.gr
Ορισμοί
Υπηρεσία
Η υπηρεσία είναι ο δικτυακός τόπος https://fanismourtos.gr που διαχειρίζεται o Φάνης Μούρτος και προωθείται μέσα από τη σελίδα Facebook  https://www.facebook.com/fstoppluswine.
Προσωπικά δεδομένα
Προσωπικά Δεδομένα σημαίνει δεδομένα σχετικά με ένα ζωντανό άτομο που μπορεί να ταυτοποιηθεί από αυτά τα δεδομένα (ή από αυτές και άλλες πληροφορίες είτε βρίσκονται στην κατοχή μας είτε είναι πιθανόν να τεθούν στη διάθεσή μας).
Δεδομένα χρήσης
Τα Δεδομένα Χρήσης είναι δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα είτε προέρχονται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή των Υπηρεσιών (για παράδειγμα, τη διάρκεια μιας επίσκεψης σελίδας).
Cookies 
Τα cookies είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας (υπολογιστής ή κινητή συσκευή).
Ελεγκτής δεδομένων
Ελεγκτής δεδομένων: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που (είτε μόνο του είτε από κοινού είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο τυγχάνουν ή πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες.
Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων των Προσωπικών σας Δεδομένων.
Επεξεργαστές δεδομένων (ή παροχείς υπηρεσιών)
Επεξεργαστής δεδομένων (ή πάροχος υπηρεσιών): κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες διαφόρων παρόχων υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας πιο αποτελεσματικά.
Υποκείμενο δεδομένων (ή χρήστης)
Το Υποκείμενο Δεδομένων είναι οποιοδήποτε ζωντανό άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μας και αποτελεί το αντικείμενο Προσωπικών Δεδομένων.
Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών
Συλλέγουμε διαφορετικούς τύπους πληροφοριών για διάφορους σκοπούς για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας σε εσάς.
Τύποι Συλλεγόμενων Δεδομένων
Προσωπικά δεδομένα
Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαφή ή την αναγνώρισή σας ("Προσωπικά Δεδομένα"). Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:
- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Όνομα και επίθετο
- Τηλεφωνικό νούμερο
- Διεύθυνση, κράτος, επαρχία, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη
- Cookies και δεδομένα χρήσης
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερωτικά δελτία, μάρκετινγκ ή διαφημιστικό υλικό και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την παραλαβή οποιωνδήποτε ή όλων αυτών των επικοινωνιών από εμάς, ακολουθώντας τον σύνδεσμο διαγραφής ή τις οδηγίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στέλνουμε.
Δεδομένα χρήσης
Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας ("Δεδομένα χρήσης"). Αυτά τα Δεδομένα Χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της Υπηρεσίας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, τα αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.
Δεδομένα τοποθεσίας
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας, αν μας δώσετε την άδεια να το κάνουμε ("Δεδομένα τοποθεσίας"). Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να προσφέρουμε χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας μας, για να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε την Υπηρεσία μας.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας ανά πάσα στιγμή, μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σας.
Παρακολούθηση Δεδομένων Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας στην Υπηρεσία μας και τη διατήρηση ορισμένων πληροφοριών.
Τα cookies είναι αρχεία με μικρό όγκο δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται επίσης είναι beacons, tags και scripts για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και τη βελτίωση και ανάλυση της Υπηρεσίας μας.
Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίψει όλα τα cookies ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, αν δεν δεχτείτε cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες μας.
Παραδείγματα Cookies που χρησιμοποιούμε:
- Cookies Περιόδου Σύνδεσης. Τα χρησιμοποιούμε για να λειτουργήσουμε την υπηρεσία μας.
- Cookies Προτιμήσεων: Τα χρησιμοποιούμε για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και τις διάφορες ρυθμίσεις.
- Cookies Ασφαλείας. Τα χρησιμοποιούμε για λόγους ασφαλείας.
Χρήση δεδομένων
Το  https://fanismourtos.gr χρησιμοποιεί τα συλλεχθέντα δεδομένα για διάφορους σκοπούς:
- Παροχή και διατήρηση της Υπηρεσίας μας
- Να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στην Υπηρεσία μας
- Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της Υπηρεσίας μας, όταν το επιλέξετε
- Για την παροχή υποστήριξης πελατών
- Να συλλέξουμε αναλύσεις ή πολύτιμες πληροφορίες για να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας
- Παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας
- Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων
- Για να σας παρέχουμε ειδήσεις, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και συμβάντα που προσφέρουμε, τα οποία είναι παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει ή ζητήσετε, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λάβετε αυτές τις πληροφορίες
Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
Εάν είστε από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η νομική βάση του https://fanismourtos.gr  για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξαρτάται από τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και το συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο τα συλλέγουμε.
Το  https://fanismourtos.gr μπορεί να επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα επειδή:
- Πρέπει να κάνουμε μια σύμβαση μαζί σας
- Μας έχετε δώσει την άδεια να το κάνουμε
- Η επεξεργασία είναι στα νόμιμα συμφέροντά μας και δεν παραβιάζεται από τα δικαιώματά σας
- Για σκοπούς επεξεργασίας πληρωμών
- Για τη συμμόρφωση με το νόμο
Διατήρηση δεδομένων
Το  https://fanismourtos.gr διατηρεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, αν μας ζητηθεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.
Το  https://fanismourtos.gr θα διατηρήσει επίσης τα δεδομένα χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα δεδομένα χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας, ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
Αποκάλυψη δεδομένων
Αποκάλυψη για την επιβολή του νόμου
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το  https://fanismourtos.gr ενδέχεται να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εάν το απαιτεί ο νόμος ή σε απάντηση έγκυρων αιτημάτων από δημόσιες αρχές (π.χ. δικαστήριο ή κυβερνητική υπηρεσία).
Νομικές απαιτήσεις
Το  https://fanismourtos.gr μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα με την καλή πίστη ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για:
- Να συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση
- Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας του https://fanismourtos.gr
- Να αποτρέψει ή να διερευνήσει πιθανές παραβιάσεις σε σχέση με την Υπηρεσία
- Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού
- Προστασία από νομική ευθύνη
Ασφάλεια Δεδομένων
Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια.
Σήματα «Μη Παρακολούθησης»
Δεν υποστηρίζουμε τα σήματα μη παρακολούθησης( Do Not Track "DNT"). Η επιλογή Μη παρακολούθηση είναι μια προτίμηση που μπορείτε να ορίσετε στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού για να ενημερώσετε τους ιστότοπους ότι δεν θέλετε να παρακολουθείστε.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μη παρακολούθηση, μεταβαίνοντας στη σελίδα Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού.
Τα δικαιώματά σας για την προστασία δεδομένων βάσει του κανονισμού γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR)
Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Το  https://fanismourtos.gr στοχεύει να λάβει εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψει να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων.
Ενημέρωση ή Πρόσβαση Στα Προσωπικά σας Στοιχεία
Με κάποιες περιορισμένες εξαιρέσεις, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να μάθετε τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για σας αποστέλλοντάς μας γραπτό αίτημα ταχυδρομικά ή μέσω e-mail στη διεύθυνση που ορίζεται στην παρακάτω. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνετε το ονοματεπώνυμό σας. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού απαντήσουμε σε αυτά τα αιτήματα. Δεν μας επιτρέπεται να αποκαλύψουμε δεδομένα που δεν έχετε το δικαίωμα να λάβετε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. δεδομένα που αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με άλλο άτομο).
Δικαιούστε να ζητήσετε τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη διακοπή της επεξεργασίας προσωπικών σας στοιχείων που διατηρούνται από εμάς για νόμιμους λόγους, αποστέλλοντάς μας γραπτό αίτημα ταχυδρομικά ή μέσω e-mail στη διεύθυνση που ορίζεται παρακάτω.
Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων σας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).
Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και αν θέλετε να καταργηθούν από τα συστήματά μας, επικοινωνήστε μαζί μας.
Αίτημα για Πρόσβαση σε Προσωπικά Στοιχεία, Ερωτήματα ή Παράπονα
Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, όσον αφορά την αναφερόμενη επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας, ή προβληματισμούς ή παράπονα σχετικά με τη διαχείριση της Πολιτικής ή εάν θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω για πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία που τηρούμε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Όλα τα αιτήματα για πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, μέσω επιστολής ή e-mail. Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσω επιστολής, e-mail ή άλλης κατάλληλης μεθόδου.
Πληροφόρηση, διαγραφή, διορθώσεις και επικοινωνία
Ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα και δικαιούστε να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε. Σε περίπτωση που αποθηκεύουμε δεδομένα λόγω εννόμων υποχρεώσεων, τα δεδομένα σας μπορεί να μη διαγραφούν. Παρακαλείσθε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα ή αν υπάρχει ανάγκη διαγραφής ή διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων.
 Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:
Τηλ.: 210 6816466
Νίκης 37 & Δωριέων, 15123 Μαρούσι
Πάροχοι υπηρεσιών
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εταιρείες τρίτωs και άτομα για να διευκολύνουμε την Υπηρεσία μας ("Παροχείς Υπηρεσιών"), να παρέχουv την Υπηρεσία εκ μέρους μας, να εκτελούν υπηρεσίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η Υπηρεσία μας.
Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες για λογαριασμό μας και είναι υποχρεωμένα να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Analytics
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.
Google Analytics
Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Google που παρακολουθεί και αναφέρει την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση και την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας. Αυτά τα δεδομένα μοιράζονται με άλλες υπηρεσίες Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για να δημιουργήσει συμφραζόμενα και να προσαρμόσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.
Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το να έχετε κάνει τη δραστηριότητά σας στην Υπηρεσία διαθέσιμη στο Google Analytics εγκαθιστώντας το πρόσθετο περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics. Το πρόσθετο εμποδίζει το JavaScript του Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) να μοιράζεται πληροφορίες με το Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητα επισκέψεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Όρων απορρήτου της Google: http://www.google.com/intl/el/policies/privacy/
Επαναληπτικό Μάρκετινγκ
Το  https://fanismourtos.gr χρησιμοποιεί υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ για να διαφημιστεί σε ιστότοπους τρίτων μερών μετά την επίσκεψή σας στην υπηρεσία μας. Εμείς και οι προμηθευτές τρίτου μέρους χρησιμοποιούμε cookies για να ενημερώνουμε, να βελτιστοποιούμε και να προβάλλουμε διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις σας στην υπηρεσία μας.
Google AdWords
Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Google AdWords παρέχεται από την Google Inc.
Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics για Διαφήμιση προβολής και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google μεταβαίνοντας στη σελίδα Ρυθμίσεων διαφημίσεων Google: http://www.google.com/settings/ads
Η Google συνιστά επίσης να εγκαταστήσετε το πρόσθετο περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας. Το πρόσθετο περιήγησης εξαίρεσης Google Analytics παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποτρέπουν τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους από το Google Analytics.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Όρων απορρήτου της Google: http://www.google.com/intl/el/policies/privacy/
Facebook
Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ στο Facebook παρέχεται από το Facebook Inc.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από το Facebook, μεταβαίνοντας σε αυτήν τη σελίδα: https://www.facebook.com/help/164968693837950
Για να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος του Facebook ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες από το Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217
Το Facebook εμμένει στις Αυτορρυθμιζόμενες Αρχές για τη Διαδικτυακή Συμπεριφορική Διαφήμιση που έχει δημιουργήσει η Digital Advertising Alliance. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από το Facebook και άλλες συμμετέχουσες εταιρείες μέσω της Συμμαχίας Ψηφιακής Διαφήμισης στις ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices/ , της Συμμαχίας Ψηφιακής Διαφήμισης του Καναδά στον Καναδά http://youradchoices.ca/ ή την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης στην Ευρώπη http://www.youronlinechoices.eu/ ή να εξαιρεθείτε από τις ρυθμίσεις της κινητής σας συσκευής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Facebook, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Δεδομένων του Facebook:  https://www.facebook.com/privacy/explanation
Πληρωμές
Μπορούμε να παρέχουμε προϊόντα ή / και υπηρεσίες με πληρωμή εντός της Υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων για επεξεργασία πληρωμών (π.χ. επεξεργαστές πληρωμών).
Δεν θα αποθηκεύσουμε ή θα συλλέξουμε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ή της κάρτας πληρωμής σας. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται απευθείας στους επεξεργαστές πληρωμών τρίτου μέρους των οποίων η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου τους.
Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους
Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε θερμά να ελέγξετε την Πολιτική απορρήτου για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε.
Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτου μέρους.
Προστασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών
Η υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών ("Παιδιά").
Δεν συλλέγουμε συνειδητά προσωπικά στοιχεία από άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι τα παιδιά σας μας έχουν παράσχει προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά χωρίς επαλήθευση της συγκατάθεσης των γονέων, λαμβάνουμε μέτρα για την κατάργηση αυτών των πληροφοριών από τους διακομιστές μας.
Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική απορρήτου μας κατά διαστήματα. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα.
Θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και μια προειδοποιητική ειδοποίηση σχετικά με την Υπηρεσία μας, πριν από την έναρξη της αλλαγής και την ενημέρωση της "ημερομηνίας ισχύος" στην κορυφή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.
Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: photo@fanismourtos.gr
Back to Top