Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική
Support for small and very small enterprises affected by the Covid-19 pandemic in Attica
Back to Top